Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 0936 540 96
факс: 0936 32 42
email: ddsmidzhur@abv.bg
Адрес
гр. Белоградчик, ПК 3900
м. Студени дол, п.к. 2
Карта Вижте ДГС Миджур на по-голяма карта