19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 32,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни
Временни горски складове:
с.Чупрене-м.Масленица, м.Дедин дол, м.Мала равна
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Белоградчик, ПК 3900
м. Студени дол, п.к. 2
Контакти тел.: 0936 540 96
факс: 0936 32 42
email: ddsmidzhur@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн